El tràfic de vehicles i les autopistes del mar creixen a ritme de dos dígits durant el primer trimestre de 2015

Barcelona,16 d’abril de 2015.-  Durant el primer trimestre de 2015 dos dels tràfics estratègics del Port de Barcelona mostren una evolució especialment positiva, amb ritmes de creixement de dos dígits. D’una banda, les línies de les autopistes del mar amb Itàlia i el nord d’Àfrica –és a dir, els serveis de transport marítim de curta distància regulars i alternatius a la carretera– han totalitzat el moviment de 32.918 UTI (unitat de transport intermodal que equival a camions, plataformes i remolcs), dada que suposa un increment del 16% respecte dels tres primers mesos de l’any anterior.

Flota Portavehículos SETRAM
Flota Portavehículos SETRAM

El tràfic de vehicles nous, d’altra banda, ha augmentat en aquest període un 17% i suma ja 203.741 unitats. Més de la meitat del total d’aquest tràfic són exportacions, 116.808 vehicles que representen un augment del 13% en el període de gener a març, mentre que les importacions pugen un 55% i arriben als 40.652 vehicles, i hi ha una certa recuperació dels vehicles en trànsit (+3%).

EVV SETRAM Puerto Barcelona
EVV SETRAM Puerto Barcelona
Advertisement

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.