El Port de Barcelona lidera el tràfic marítim de vehicles nous a l’Estat espanyol amb una quota del 25%

Barcelona,  23 d´abril de 2015.- La contribució portuària al clúster automobilístic estatal ve afavorida per unes instal·lacions especialitzades de primer nivell i la seva connectivitat amb els centres productius i els mercats de consum El Port de Barcelona és el primer port espanyol en tràfic de vehicles nous, amb una quota del 25%. L’any 2014 el port català va gestionar més de 748.000 vehicles nous, que representen un 50% més que el registrat pel següent port espanyol en aquest tràfic, que va totalitzar 492.000 unitats. La gran majoria dels vehicles produïts al mercat espanyol el 2014, un 85%, van anar destinats a la exportació. En aquesta línia, del total de vehicles nous que van passar pel Port de Barcelona el 2014, 431.440 unitats van ser d’exportació, un 13,5% més que l’any anterior, i es van registrar 123.242 vehicles d’importació (+15%). També el tràfic de cabotatge –és a dir, amb altres ports de l’Estat– va evolucionar a l’alça i va sumar 97.533 vehicles (+20%). Els més de 96.000 vehicles restants van ser en règim de transbordament. Les estadístiques del primer trimestre de 2015 es mostren igualment positives i tenen ratis de creixement de dos dígits pel que fa al tràfic total i el comerç exterior. Aquestes dades posen de manifest el lideratge del Port de Barcelona, tant en l’àmbit estatal com a la Mediterrània, en aquest tràfic d’alt valor afegit i vinculat estretament amb el hinterland pel que fa a la producció i al consum.

Tráfico Vehículos Puerto Barcelona Foto Terminal SETRAM

L’any passat la fabricació de vehicles a l’Estat espanyol va registrar la millor xifra dels darrers cinc anys, amb 2,4 milions d’unitats i un increment de l’11%, segons les dades de l’Associació Espanyola de Fabricants de d’Automòbils i Camions (Anfac). El Port de Barcelona no és només líder en transport del producte acabat, sinó que està també molt ben situat pel que fa a vehicles desmuntats i peces d’automoció. El lideratge que alguns dels fabricants de l’entorn portuari pel que fa al disseny i evolució de determinats models, permet també un fort flux d’exportació d’aquest tipus de productes cap a destinacions com Àfrica del Sud, Argentina, Índia o la Xina. Gràcies a les bones connexions marítimes i terrestres i els serveis oferts, aquest tipus de tràfic ha anat incrementant els darrers anys. Així, dels 42.000 contenidors amb peces registrats el 2013 es va passar a més de 50.000 contenidors l’any passat, i en el primer trimestre de 2015 ja se n’han comptabilitzat uns 15.000, que representen un increment del 45% respecte del mateix període de 2014. Gran part d’aquest increment s’explica per un nou servei en contenidor que el Port de Barcelona opera des del passat estiu amb la terminal marítima Zaragoza (tmZ).

Es tracta d’un tràfic que reforça la implicació de l’enclavament amb la indústria automobilística i la seva estratègia de servir el hinterland amb les terminals interiors: del Port surten per tren uns 100 contenidors setmanals amb peces procedents de Corea cap a tmZ i d’allí en camió fins a la destinació final de Figueruelas.

Únic port de l’Estat amb transbordament UIC- ibèric

L’elevada contribució del port barceloní al clúster automobilístic estatal ve motivada per unes instal·lacions eficients, així com per la seva connectivitat marítima i ferroviària amb els centres de producció i amb els mercats propers. A més, Barcelona és l’únic lloc de l’Estat espanyol on és possible realitzar un transbordament directe de càrregues entre els amples UIC-ibèric.  Pel que fa als serveis ferroviaris amb les plantes de producció, per volum i freqüència destaca l’Autometro, tren operat per FGC entre la factoria automobilística de Martorell i el Port, que té 3 circulacions diàries i mou més de 100.000 cotxes l’any. A més hi ha un tren diari de Pamplona (des de Landaben) i un de Valladolid i Palència, a més d’un tren setmanal d’Àvila. També s’operen trens procedents de Figueruelas, Madrid i Vigo al moll de Costa, amb diverses regularitats creixents.

La possibilitat d’unes bones connexions i serveis multimodals permet generar sinergies i potenciar el tràfic de vehicles en general per via marítima-ferroviària. Com a exemple, aquest primer trimestre de 2015 s’ha iniciat un servei ferroviari en ample UIC amb França (Marklosheim), que porta per aquest mode vehicles fabricats al nord de França i dirigits als mercats espanyol i algerià. Es tracta de 4 trens setmanals de 300 metres, que de retorn s’enduen vehicles fabricats a Figueruelas. Barcelona compta igualment amb una àmplia oferta en línies marítimes, tant de llarga com de curta distància. En el primer cas existeixen serveis que connecten el Port de Barcelona amb l’Orient Llunyà, d’on tradicionalment ha existit un important tràfic d’importació i que els darrers anys s’ha convertit també en una zona receptora de vehicles fabricats a l’Estat. Els ports del Orient Mitjà també queden units a Barcelona per quatre serveis quinzenals. Altres serveis de llarga distància comuniquen el Port amb Amèrica del Nord i han permès que Mèxic es converteixi en un gran soci comercial de Barcelona, tant en tràfics d’exportació com d’importació. Destinacions com Sudàfrica i Oceania, clients tradicionals d’alguns models fabricats a Barcelona, queden també servides amb regularitat. Els tràfics de curta distància inclouen part de la distribució de vehicles arribats d’orígens llunyans i que s’han de portar a la seva destinació final; però també volums molt importants de fabricació estatal que s’adrecen cap a Europa, el nord d’Àfrica, països de l’est de la Mediterrània, així com Balears i Canàries.

Val a dir que les navilieres que operen en aquest àmbit han crescut de manera remarcable, tant pel que fa al transport habitual en vaixells car-carrier purs (des de les terminals especialitzades en vehicles) com al transport en vaixells mixtes tipus ferri des de les terminals corresponents. Per tal de garantir aquest ritme de circulacions i nivells de servei, així com el manteniment de les connexions, cal disposar d’uns instal·lacions dimensionades i en millora continua.

Terminal Automóviles SETRAM en Nota de Prensa Puerto de Barcelona
Fotografía SETRAM en Comunicado de Prensa Puerto de Barcelona 22 abril 2015

Al Port de Barcelona aquest tràfic s’opera a través de dues terminals especialitzades en vehicles –Autoterminal i Setram–, de la terminal de cabotatge d’Acciona, de la Barcelona Grimaldi Terminal dedicada al transport marítim de curta distància, i també de la terminal multipropòsit Port Nou.

Les dues terminals especialitzades ofereixen una superfície total d’emmagatzematge de més d’un milió de metres quadrats, dels quals pràcticament la meitat són coberts en sitges verticals de quatre pisos. Totes dues terminals ofereixen serveis de valor afegit als seus clients com ara tallers per fer la posta a punt prèvia a entrega a concessionari, adaptacions per a mercats específics, etc. L’any passat va incrementar-se la capacitat d’atracada de les terminals Autoterminal i Sertram amb tres nous punts d’atracada per a car-carriers (dos per a vaixells oceànics) al moll Príncep d’Espanya, que comparteixen i se sumen als tres ja existents. Aquests punts d’atracada estan associats a una àrea lliure d’unes25 hectàrees, que es contempla com a possibilitat per a expandir l’espai dedicat a la gestió del tràfic de vehicles i que les terminals ja estan fent servir amb regularitat en règim d’autorització temporal.

Millora d’infraestructura

En el moll Príncep d’Espanya també hi funciona una terminal ferroviària per a vehicles, amb nous buffers (espais que permeten que la càrrega es posicioni en una zona immediatament adjacent al tren per tal que les operacions siguin més àgils i eficients). Les obres d’ampliació d’aquesta infraestructura permetran disposar aquest mateix 2015 de vies amb els tres amples (Ibèric, estàndard UIC i mètric) d’uns 600 m, per atendre trens internacionals amb comoditat; i durant el 2016 es preveu que es perllonguin fins als 750 m. D’altra banda, la terminal ferroviària del moll de Costa gestiona vehicles nous que fan ús dels serveis de transport de curta distància. Dotada d’ample ibèric i mètric, una via ferroviària que permet operar trens de fins a 550 metres de longitud i un pas elevat per a vehicles que la connecta amb l’esplanada del moll, mou bàsicament vehicles que s’embarquen en les línies de short sea shipping cap a Itàlia i amb els ferris cap a Balears i Canàries.

Advertisement

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.